+420 723 070 531

Povinnost kontroly kotlů do 31.12.2016

Povinnost kontroly kotlů do 31.12.2016

cech-odpady-kontroly-kotlu

Připomínáme povinnost provozovatelů kotlů o výkonu 10 – 300 kW spalující pevná paliva, provést do konce roku 2016 první kontrolu odborně způsobilou osobou:

Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.

Doklad o kontrole si může od provozovatele vyžádat od 1.1.2017 obec. V případě, že ho provozovatel mít nebude hrozí sankce až 50 000,- Kč.

Mohlo by se hodit:

Sdělení kontroly kotlů (PDF)

Doklad o kontrole (PDF)

Komentáře