+420 723 070 531

Ekologické poradenství

V současné době je na jednotlivé podnikatelské subjekty vyvíjen čím dál větší tlak v oblasti ochrany životního prostředí a požaduje se od nich striktní dodržování jednotlivých vyhlášek upravujících ekologické nakládání s odpady. Obdobně je tomu v ostatních oblastech životního prostředí. Je zájmem každého podnikatele se s těmito vyhláškami podrobně seznámit a proškolit své zaměstnance.

Stejně tak je velice důležité nastavit pracovní procesy tak, aby nebyly v rozporu s těmito zákony a nařízeními. ČECH-ODPADY s.r.o. Vám zajistí potřebné poradenství i školení. Podrobné informace naleznete našem menu ekologického poradenství.

0 tisíc kilometrů
ujedou naši řidiči při přepravě odpadů za rok