+420 723 070 531

Nakládání s chemickými látkami

Společnosti, které nakládají s chemickými látkami, jsou svázány s řadou zákonů, vyhlášek a povinností. Vyznat se v těchto normách, plnit příslušné povinnosti a přitom stíhat řadu dalších úkolů je pro Vás náročné nejen časově, ale také finančně.

Máme pro Vás řešení v podobě externí spolupráce v oblasti Metodického řízení zajištění nakládání s chemickými látkami. Splníte tak požadavky zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění s navazujícímí předpisy.

ČECH-ODPADY s.r.o. nabízí tyto služby:

  • Vypracování a ve spolupráci se zákazníkem zavedení systému nakládání s chemickými látkami a přípravky, který v plném rozsahu respektuje zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění s navazujícími právními předpisy.
  • Provádění odborného dohledu nad nakládáním s chemickými látkami a přípravky, navrhování opatření k nápravě nedostatků, poskytování příslušných odborných informací týkajících se nakládání s chemickými látkami a přípravky.
  • Zajišťování metodické pomoci při vedení průběžné evidence chemických látek a přípravků v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění.
  • Zpracování Pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými přípravky:
    • Zpracování a projednání obsahu pravidel s místně příslušným orgánem veřejného zdraví, tj. s krajskými hygienickými stanicemi.
    • Aktualizaci či přepracování stávajících pravidel.