+420 723 070 531

Nakládání s odpady

Ukazatelem úspěšnosti průmyslových podniků není jen dosahování dobrých hospodářských výsledků, ale také jejich vztah k životnímu prostředí a likvidaci odpadů.

Snažíme se neustále zvyšovat efektivitu v odpadovém hospodářství. Současně tak snižujeme negativní vliv průmyslové výroby na životní prostředí.

Jste podnikatel, technický ředitel, správce budov či ekolog? Produkujete odpady? Chcete se starat jen o chod vlastní firmy? Pokud ano, přenechejte veškerou starost s odpadovým hospodářstvím, svozem a likvidací odpadů nám!

Komplexní ekologický servis obsahuje:

 • transport odpadu z Vašeho areálu do místa odstranění nebo jeho využití
 • výkup druhotných surovin
 • likvidaci odpadů (recyklaci, využití, ekologické odstranění) 
 • poskytnutí sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů
 • poskytnutí personálu.

Servis dále obsahuje balíček poradenské činnosti jako je zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, zpracování a vedení evidence odpadů, jednání s úřady, přítomnost při kontrolách v oblasti životního prostředí a poradenství v oblasti ekologie.

Pro nakládání s odpady a pro likvidaci odpadů je pro Vás naše společnost spolehlivým partnerem. Jsme vybaveni jak personálně a technologicky, tak samozřejmě také legislativně.

Rozsah poskytovaných služeb:

 • odvoz odpadů a likvidace odpadů
 • likvidace železných konstrukcí
 • likvidace autovraků
 • likvidace pneumatik
 • výkup barevných kovů, mědi, železa
 • výkup železného šrotu
 • výkup autobaterií
 • výkup katalyzátorů
 • recyklovatelné odpady (papír, plasty, PETlahve, …)
 • odpadového hospodářství
 • poradenství v oblasti nakládání s odpady
 • ekologická likvidace odpadů a ekologický audit
 • stavební odpady (sutě, cihly, asfalt, beton, dřevo, odtěžená zemina, krytina s azbestem,...)
 • elektroodpad (tonery, zářivky, PC, monitory, elektrospotřebiče, elektrosoučástky,…)
 • a další