+420 723 070 531

Ochrana ovzduší dle zákona 201/2012 sb.

V oblasti ochrany ovzduší Vám nabízíme tyto služby:

  • Zpracovávání provozních řádů.
  • Zpracovávání poplatkových hlášení, výpočty ročních bilancí vypouštěného znečištění včetně poplatků.
  • Vedení předepsaných evidencí, statistik a výkazů.
  • Vyhodnocování provozních údajů z evidence, měření, analýz, monitoringů aj.
  • Kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší a supervize.
  • Spoluúčast na kontrolách ze strany orgánů státní správy, ČIŽP.
  • Pomoc při jednáních s orgány státní správy.
  • Poradenství v oblasti umístění a zřízení měřících míst.
  • Zpracování autorizovaných odborných posudků.
  • Kvalifikované služby v oblasti kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší.