+420 723 070 531

Likvidace autovraků

Potřebujete ekologicky zlikvidovat Váš autovrak?

Naše společnost je provozovatelem zařízení na demontáž autovraků s oprávněním vydávat potvrzení o ekologické likvidaci autovraků. Ekologická likvidace aut u nás probíhá rychle a jednoduše. Stačí přivézt Váš starý vůz k nám, popř. vozidlo odvezeme vlastní odtahovou službou. Na základě předložených dokladů k vozidlu Vám vydáme potvrzení o ekologické likvidaci vozu.

A jak likvidace vozidel vlastně probíhá?

Současně s vozidlem majitel předkládá také velký technický průkaz a občanský průkaz. Z údajů zapsaných v technickém průkaze je provedena kontrola shody identifikačního čísla vozidla (VIN). Shoduje-li se, a pokud je vozidlo kompletní, majiteli vystavíme protokol o ekologické likvidaci.

Tento protokol spolu s velkým technickým průkazem, OTP a registračními značkami (pokud již nejsou v depozitu) majitel předkládá na odboru dopravy příslušného městského úřadu, kde je jeho vozidlo trvale vyřazeno z registru.

Tyto služby Vám poskytujeme ve specializovaném autovrakovišti Lomy u Kunžaku.

Ekologická likvidace aut - co mít připraveno:

Fyzická osoba

  • Občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.
  • Velký technický průkaz - originál.
  • V případě likvidace vozidel v pozůstalosti s sebou prosím vezměte rozhodnutí o dědictví!

Zástupce fyzické osoby

  • Občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.
  • Plnou moc na likvidaci vozidla (není potřeba mít ověřeny podpisy).
  • Velký technický průkaz - originál.

Právnická osoba

  • Statutární orgán s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.
  • Plnou moc v případě převzetí od osoby, kdy předávající není statutárním orgánem právnické osoby s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.
  • Občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.
  • Velký technický průkaz – originál.