+420 723 070 531

Likvidace odpadů

Zabezpečíme Vám likvidaci odpadů, sběr, výkup a třídění "ostatních" a "nebezpečných" druhů odpadů vč. ekologického poradenství. Dále zajistíme profesionální nakládání s ostatními odpady s možností následného využití nebo recyklace, případně likvidaci, včetně výkupu železa, barevných kovů, katalyzátorů, elektrošrotu a papíru. 

Přepravu odpadů a následnou likvidaci zabezpečíme vlastní svozovou technikou, která splňuje veškeré náležitosti dle platných předpisů v této oblasti, včetně mezinárodní dohody ADR o přepravě nebezpečných nákladů. Zapůjčíme Vám specializované sběrné odpadové nádoby a obaly, kontejnery různých typů a velikostí. Odpady poté na provozovnách naší firmy zpracováváme vlastními technologiemi nebo zajišťujeme odstraňování v souladu s legislativou, s ohledem na ochranu životního prostředí. 

Na Vaše přání uděláme kompletní evidenci odpadů předaných do našeho zařízení a poskytneme Vám periodické zasílání výpisů z evidence. Tuto službu nabízíme jak velkým průmyslovým podnikům, středním a menším firmám, tak i drobným živnostníkům. Naše provozovny najdete v Šachu u Dačic a Lomech u Kunžaku, kde se zabýváme nebezpečnými a ostatními odpady. Sběrny druhotných surovin pak v Dačicích, Telči, Lomech u Kunžaku, Prachaticích a Jemnici (zde se vykupuje železo, barevné kovy, autobaterie, elektromotory apod.)

Na všechny uvedené činnosti má spol. ČECH-ODPADY s.r.o. vyškolené odborné pracovníky, příslušná povolení a certifikace.

Společnost ČECH-ODPADY s.r.o. je certifikována dle ISO 14001 a dle ISO 9001.