+420 723 070 531

OFO zpětný odběr elektrozařízení

Informujeme zákazníky, že likvidace odpadů podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému OFO recycling s. r. o. se sídlem: Nám. T. G. Masaryka 11/9, 690 02 Břeclav. Seznam sběrných míst s jejich provozovní dobou včetně telefonních čísel je uveden na webových stránkách www.oforec.cz.