+420 723 070 531

Výkup a likvidace olejů

Olej podle zákona o odpadech spadá do kategorie nebezpečného odpadu. Nakládání s ním je velmi přísně hlídáno, zejména proto, že se za žádných okolností nesmí dostat do kanalizace či do zeminy, kde by mohl znečistit podzemní vody. Máte-li na své provozovně odpadní olej, je vhodné se jej co nejdříve zbavit. Dříve, než dojde k nějaké nepříjemnosti.

Vykupujeme (dle aktuálních možností na trhu) nebo zajišťujeme ekologickou likvidaci motorových, mazacích, průmyslových a dalších druhů olejů.

Zbavte se zbytečných starostí a jednoho rizikového prvku na své provozovně. Rádi vám s tím pomůžeme.

Naše služby jsou určeny všem subjektům, kteří jsou povinni dodržovat Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., resp. mají povinnost likvidovat odpad a vést odpadovou evidenci pro odpad - Odpadní oleje průmyslové, teplonosné, motorové, převodové, mazací oleje, oleje s PCB - i s těmi si poradíme. Odvoz a sběr olejů provádíme v sudech, IBC kontejnerech nebo přijedeme cisternou a olej odčerpáme.