+420 723 070 531

Výkup železa a barevných kovů od firem

Naše společnost ČECH-ODPADY s.r.o. vykupuje železný šrot od firem, podniků, živnostníků i zemědělských družstev. Následně vykoupené kovy přetřídíme a zpracujeme dle ČSN 42 0030. Odvoz materiálu zajistíme pomocí vlastní svozové techniky. Spolupracujeme s hutěmi na zpracování kovového odpadu v tuzemsku i zahraničí.

Výrobním závodům zajišťujeme výkup kovového odpadu (včetně zajištění kontejnerů nebo jiných vhodných nádob) a jeho odvoz.

Provozujeme výkup železa, barevných kovů, mědi, výkup elektromotorů, popř. celých strojů a zařízení, které na místě demontujeme a upravíme pro transport. Veškeré druhy vykupujeme v neomezeném množství a za nejlepší možné ceny. K dispozici jsou Vám sběrny Dačice, Telč, Lomy u Kunžaku, Prachatice a Jemnice.

Ceník železného šrotu, výkupu elektromotorů i ceník výkupu barevných kovů se kromě situace na trhu s kovovým odpadem odvíjí od tloušťky, celkových rozměrů materiálu a chemického složení.

Nejběžnější druhy železného šrotu dle ČSN:

Druh Název Požadavek Síla Rozměr Popis
16 starý těžký odpad neupravený min
6
mm
max 5500x800x500mm do 3000 kg velkokusý odpad, části strojů a zařízení,
části dopravních prostředků
17 starý těžký odpad neupravený min
4
mm
max 5500x800x500mm velkokusý odpad, části strojů a zařízení,
části dopravních prostředků
21 nový lehký odpad pro lisování max
3
mm
- odpad plechů, nepokovených, nesmaltovaných,
trubky, svitky, mašle
27 starý lehký odpad pro lisování max
4
mm
max 1500 mm ocelový odpad lehký, stočená lana,
dráty, připouští se běžná povrchová úprava (nátěry, laky),
není dovoleno znečištění neželeznými kovy
28 starý lehký odpad pro drcení max
4
mm
- pračky, odstředivky, sporáky,
autovraky zbavené kapalin,
smaltované předměty
51 třísky ocelové krátké - - max do 50 mm obsah vlhkosti a mastnoty se odečítá
z hmotnosti dodávky
52 třísky ocelové dlouhé - - od 50 mm obsah vlhkosti a mastnoty se odečítá z hmotnosti dodávky
71 těžký ocelový odpad upravený kusový min
6
mm
max 500x300x200mm kusový odpad,
hmotnost kusu max 45 kg
02 litinový odpad upravený - max 400 mm, max 30 kg -
04 litinový odpad upravený - max 700 mm, max 100 kg -
06 litinový odpad neupravený max
250
mm
nam 700mm, nad 100 kg -
07 litinové třísky - - - -

Provádíme likvidace technologických celků, demontáže, úpravu do rozměrů vhodných k transportu. Vykupujeme stroje a zařízení.

Likvidujeme veškerá strojní a technologická zařízení, přímo u zákazníka zajistíme jejich demontáž podle požadavků (např. kotelny, haly, dopravní techniku, vybavení zemědělských objektů, průmyslové technologie apod.)

Barevné kovy a jejich slitiny

Vykupujeme veškeré barevné kovy a jejich slitiny. Ceny jednotlivých druhů barevných kovů jsou odvozeny z aktuální ceny na LME (Londýnská burza kovů) a poptávky našich odběratelů. Dodáváme kovy zpracovatelům v Čechách i v zahraničí.

Nabízíme Vám zajímavé ceny kovů na základě složení (podle dodaných materiálových listů, ČSN, DIN) nebo podle analýzy Vámi dodaných vzorků.